ΣΤΡΩΜΑ ALOE VERA BONEL

Απαλό εξωτερικά με ύφασμα και αρκετά ανθεκτικό εσωτερικά. Συνδυάζει αντοχή με ελαστικότητα.
Στρώματα Ζάκυνθος Εξοπλισμός Ξενοδοχείων, Προϊόντα Ύπνου

Υλικά Στρώματος

Χαρακτηριστικά Στρώματος

Στρώματα Ζάκυνθος Εξοπλισμός Ξενοδοχείων, Προϊόντα Ύπνου

Φτιάχνουμε τα Όνειρά σας

Στρωματοποιία Ζακύνθου